Koolitus lapsevanematele

Novembri alguses toimunud koolitus lapsevanematele oli menukas. Täname kõiki Sinilinnu lapsevanemaid, kes koolitusel käisid!

Selgus, et  15. detsembri koolitusgrupis on vabu kohti. Endiselt saab koolituste kohta lugeda ja end registreerida siin  peaasi.ee/koolitus-vaikelapse-vaimne-tervis/

Toredat teadmist kogumist!

Lasteaia kollektiivpuhkus

Nii, nagu igal aastal, oleme oma kollektiivpuhkuse aja kokku leppinud. Aastal 2017 on meie lasteaed puhkuseks suletud 3. – 30. juuli.

Jõuate hakata puhkuseplaane pidama!

Folkart projekti tegemisi

See õppeaasta on Sinilinnus alanud projektiderohkelt. Juba septembris algas E- Twinningu projekt Folkart, seejärel Roheline kool ja suur taimejaht.

Folkarti projekt on vaikselt edenenud ning vanemate rühmade lapsed on seal vahvalt osalemas.

Lisame siia väikese galerii meie laste tegemistest Folkart projektis.

tupsud-mardid-1-vaike     tupsud-mardid-4-vaike

st-katharinas-day-24-11-in-tallinn     st-katharinas-day-in-tallinn-2

patterns-in-estonian-location-map    our-work-is-done-estonia

estonian-national-glothes-puppets-1    estonian-national-puppets-2

Juku – Pilli rühma tantsupäeva esinemise video on samuti Euroopaga jagatud. Nautige teiegi!

 

 

Sinilind liitus Rohelise kooli programmiga!

Roheline kool on ülemaailmne programm, milles osaleb osaleb 49000 kooli 64 maalt.
Programmi juhib ülemaailmse haardega organisatsioon  Foundation for Environmental Education (FEE) – valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. FEE erinevate programmidega töötab organisatsioone rohkem kui 80 maalt. UNESCO tunnustab FEEd kui maailmas juhtivat organisatsiooni keskkonnahariduses ja jätkusuutlikku arengut toetava hariduse propageerijana.
FEE kaheksa Hariduslikku põhimõtet, mida järgivad kõik programmidega liitunud organisatsioonid:

 1. Kindlustame, et osavõtjad on haaratud õppimise/õpetamise protsessi.
 2. Julgustame osavõtjaid tegema informeeritud keskkonnaotsuseid ja sekkuma igapäevaelus ettetulevatesse keskkonnaalastesse situatsioonidesse konkreetse tegevusega.
 3. Innustame osavõtjaid tegema aktiivset koostööd ja kaasama kogukonda välja töötama ühiseid lahendusi.
 4. Toetame osavõtjaid hindama oma ettekujutusi, teadmisi ja kogemusi, et arendada kriitilist mõtlemist ja olema avatud muutustele.
 5. Innustame osavõtjaid mõistma, et igapäevaelu kultuur on jätkusuutlikkuse lahutamatu osa.
 6. Innustame osavõtjaid jagama inspireerivaid lugusid oma saavutustest, ebaõnnestumistest ja väärtustest, õppima neist ja üksteist toetama.
 7. Innustame osavõtjaid jätkuvalt uurima, testima ja jagama innovaatilisi lähenemisi, meetodeid ja tehnikaid.
 8. Kindlustame, et programmides on kesksed pidevad parendused monitoorimise ja hindamise läbi.

Rohelise kooli programm Eestis 

Programmi juhib Eesti Looduskaitse Selts (ELKS).

ELKS on FEE täieõiguslik liige. Lisaks Rohelise kooli programmile juhib randade ja väikesadamate jaoks mõeldud Sinilipu programmi.

Programmis osalemist toetab ning 2016. aasta kulud on kandnud Tallinna Keskkonnaamet.

ELKS on sõlminud lepingu MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskusega HARED Rohelise kooli programmi tegevuste organiseerimiseks ja korraldamiseks.

Rohelise kooli programmil on kolm struktuurset elementi

 1. Seitsmest sammust koosnev strateegia “The Seven Steps”.
 2. Käsitletavad teemad “Eco-Schools Themes“.
 3. Rohelise lipu taotlemine kui selle kriteeriumid on täidetud. Osa kriteeriume on FEE poolt, osa töötab iga maa ise välja.

Edukaks tegevuseks on vajalik haridusasutuse juhtkonna ja hoolekogu toetus. Võtmeküsimuseks on töötajate aktiivne kaasamine, pikaajaline pühendumine ja valmidus kaasata õpilasi otsustusprotsessidesse.

Rohelise kooli strateegia seitse sammu

 1. Keskkonnatöörühma moodustamine
 2. Keskkonnaülevaatuse tegemine
 3. Tegevuskava koostamine
 4. Monitooring ja hindamine
 5. Tegevuste sidumine õppekavaga
 6. Teavitamine ja kaasamine
 7. Keskkonnapõhimõtete väljatöötamine ja järgimine.

Rohelise kooli teemad

 1. Elurikkus ja loodus
 2. Kliimamuutused
 3. Energia
 4. Globaalne kodakondsus – vaata näiteks Maailmakooli kodulehte
 5. Tervis ja heaolu
 6. Meri ja rannik
 7. Prügi
 8. Kooliõu
 9. Transport
 10. Jäätmed.

Aastas tegeldakse vähemalt kolme teemaga. Kohustuslikuks osaks on kas kliimamuutused või globaalne kodakondsus.

Kutsume vanemaid koolitustele!

Peaasjad MTÜ ja Tallinna Lastehaigla Laste Vaimse Tervise Keskus kutsuvad koolitustele  “Peaasi.ee väikelapse vaimsest tervisest“.

Rohkem lugemist koolituse kohta ja registreerimise vorm asuvad siin peaasi.ee/koolitus-vaikelapse-vaimne-tervis/

Ootame rohket osavõttu!

Loodusrada kutsub külla!

Sinilinnu lasteaias on tore loodusrada ja iga kahe aasta tagant kutsume me loodusrajale külla häid sõpru Mustamäe Tervistedendavatest lasteaedadest.

Sel aastal tulid meie loodusrajale külla Rõõmupesa, Kiikhobu, Lepistiku, Vesiroosi, Kikase, Männi, Mooniõite, Õunakese ja Pallipõnni lasteaedade vanemad rühmad. Loomulikult olid ka Sinilinnu ühe vanema rühma lapsed kohal. Ainsektsiooni kaudu külastas meie üritust 30 õpetajat Tallinna lasteaedadest.

loodusrada-kutsub-kulla-2

Tervitussõnad nii lastele kui ka õpetajatele ütles Mustamäe Linnaosa vanem Helle Kalda.

loodusrada-kutsub-kulla-1

Loodusrajal oli tegemist küllaga. Iga rühm sai lasteaia õueala kaardi, mille alusel liikus tegevuskestuse vahel. Iga rühm külastas 5 keskust.

Valikus olid järgmised tegemised: näiteks sai ise koguda materjali ning valmistada komposti.

kompostitegu

Tegutseti metsloomadega metsloomad,

Sinilind ise rääkis ränd- ja paigalindudest.

sinilind

Metsatukas räägiti matkal käitumisest ja ohutusest metsas. Vaadati, kuidas paistab roheluses välja erinevat värvi riietega inimene ning korrati üle, mis peaks metsa minnes kaasas olema, et matk oleks ohutu ja osalejale turvaline.

Saadi teada palju puude ja nende viljade kohta.

puud

Korrati praktilisi esmaabi võtteid (haava sidumine, ohust teatamine). Samuti saadi teada, mida teha, kui su sõber minestab.

esmaabi

Pandi proovile oma 5 meelt meelded

 

Teadlased tegid katseid sooda ning äädikaga teadus2.

Liivakastis oli teemaks liivakunst.liivakunst

Lasteaia staadionil sai mängida vahvaid liikumismänge.

Lahkudes sai iga laps, kes soovis, võtta korvist kaasa ühe õuna. Õunad tõi lastele Sipsikute rühma Marcuse ema.

Kokkuvõtteid tehes leidsid õpetajad, et sarnast üritust on vaja ka meie enda lasteaia lastele. Seega toimub Sinilinnu oma looduseraja päev 10. oktoobril algusega kell 10.00.

Miks on oluline lapse arengu pidurdumist varakult märgata?

Viimastel aastakümnetel pöörab arenenud maailm järjest enam tähelepanu lapse arengu varajastele etappidele. Kolme esimese eluaasta eripära tuleneb selle erakordselt suurest sensitiivsusest. Selles vanuses kujunevad ja arenevad intensiivselt motoorika ja tajud, mis on omakorda aluseks teiste arenguvaldade (kõne, praktiline tegevus, mõtlemine, isiksuse omadused jm) kujunemisele. Nimetatud arengusuunad ei teki ega küpse üldjuhul iseenesest, vaid vajavad teadlikku ja vanuselist eripära arvestavat sotsiaalset mõjutamist.

Miks on vajalik lapse arengu pidurdumist juba väga varakult märgata, soovitan väga lugeda artiklist, mis avaneb allolevalt lingilt.

http://arvamus.postimees.ee/v2/2918557/uelle-kuusik-lapse-arengu-pidurdumist-tuleb-maergata-varakult

Sügisesed lapsevanemate koosolekud

Armsad vanemad!

Käes on aeg jälle see ilus aeg, kui saame kokku tulla, natuke koos olla ja rühma tegemisi arutada. Ühtlasi muidugi tähtsaid otsuseid vastu võtta (valida hoolekogu liikme, rääkida Mihklilaadast ja jõulupeo pidamisest). Ootame teid kõiki jälle kokku tulema ja rõõmsalt uut lasteaiaastat alustama!

Koosolekud rühmades toimuvad järgmiselt:

6. september

17.00 Juku – Pill

17.00 Rõõmupall

7. september

17.00 Vikerkarud

17.00 Tupsud

17.30 Muumid

8. september

17.00 Sipsik

17.00 Tibuke

12.september

17.00 Piilud

17.00 Põngerjad

17.00 Naksitrallid

17.00 Värvud

 

 

 

 

 

Lastejooga näidistund!

Lastejooga näidistund toimub 13. septembril kell 15.30 lasteaia muusikasaalis.

Olete oodatud!

SINILINDjpg

Lasteaia tööst augustis

Suvi hakkab vaikselt lõppema, lõppema hakkavad remondid lasteaias ja ka õpetajate suvepuhkused.

Avame lasteaia kõik rühmad 23. augustil. Lasteaed töötab ikka endises rütmis, kuid neile, kes ammu käinud pole ja suvel pikalt puhkasid, on avastamist küllaga!

Kohtumiseni juba nädala pärast!